PISCINCES, SPAS, TERMES I FONTS

Disseny; construcció; depuració; tractament químic; diagnosi de l’aigua; laboratori d’anàlisi propi; productes químics d’alta qualitat; accessoris com: escales, dutxes, tobogans, trampolins, equips de cloració salina, equips de control automàtic de clor i pH, il·luminació amb leds blancs i de colors; cobertors de piscina dels tipus manta, coberta elevada i enrotllables, tant manuals com automàtics; bombes; filtres; analitzadors colorimètrics i fotòmetres; servei de manteniment per piscina privada o comunitària.

TRACTAMENT D'AIGÜES

Cloracions d’aigua sanitària i potable; osmosi; descalcificadors; dosificadors de polifosfats (inhibidor de corrosió i incrustació); detectors de petites fugues d’aigua amb o sense alarma sonora i opció de tanca automàtica; fonts d’aigua fins a tres temperatures amb o sense osmosi interna; estudis per l’instal•lació de descalcificadors i osmosi tant domèstics com industrials; servei de manteniment de descalcificadors domèstics i industrials; servei de manteniment d’osmosi domèstiques i industrials.REG

Disseny i distribució d'aspersors a la zona de reg, venda i assessorament per la tria d'aspersors, difusors, micro-aspersió, estudi de dimensionament, distribució de canonades i càlcul del grup de pressió.

VENDA I ASSESSORAMENT

Grups de pressió, equips d'osmosi, descalcificació, tractament d'aigües de piscina, tractament d'aigües domèstiques, sistemes de reg, servei tècnic propi.

Centro de Tratamiento de Aguas, S.L.

C/ Josep Coroleu 135, 08800 · Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 815 52 50 · Fax 93 815 88 15

info@cetagua.es