PRODUCTES QUÍMICS PER PISCINES

Productes químics d’alta qualitat, amb marca CETAGUA, algun d’ells son: CETA-CLOR tabletes, per mantenir el nivell de clor a les piscina; CETA-CLOR granulat, triclor granulat de dissolució lenta; CETA-MINUS, minorador del pH de l’aigua de la piscina; CET-ALGAS-SUPER, algicida d’alta qualitat, no escumant, CETA-FLOC, floculant, tan en líquid con pastilles; CETA-CLOR granulat, diclor granulat de dissolució ràpida; CETA-BROM, brom amb pastilles; CETA-OXIGEN, oxigen per desinfecció d’aigües, (granulat o líquid). Productes específics com poden ser: augmentadors d’alcalinitat, augmentadors de pH, coagulants, clor líquid (Hipoclorit sòdic), minoradors de pH líquid (àcid clorhídric o àcid sulfúric), segrestants de metalls, eliminadors de fosfats, sal (per electròlisi salina), antiescumejants, segrestants de clor.

MATERIALS FILTRANTS

Sorra de sílex, vidre, diatomea, antracita, i cartutx.

PRODUCTES PER TRACTAMENTS D'AIGÜES

Sal per descalcificador tipus vaacum, resina per descalcificador, antracita, eliminadors de ferro, polifosfats (inhibidors de corrosió), hipoclorit sòdic per desinfecció d’aigua sanitària, cartutxos d’impureses.

Centro de Tratamiento de Aguas, S.L.

C/ Josep Coroleu 135, 08800 · Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 815 52 50 · Fax 93 815 88 15

info@cetagua.es